diensten

Branches

Woningbouw

Woningen moeten voldoen aan verschillende eisen vanuit wet- en regelgeving en ook de bewoners hebben steeds meer wensen op het gebied van verlichting, verwarming, beveiliging en huisautomatisering. Een installatie moet foutloos functioneren, niet te veel energie verbruiken of zo veel mogelijk energie opwekken, veilig zijn en veel comfort bieden. Wij verzorgen alle denkbare elektrotechnische installaties voor enkelvoudige of seriematige woningbouw of -renovatie.

Utiliteitsbouw

Wij zijn specialist in het ontwerpen, installeren en onderhouden van elektrotechnische installaties, voor bijvoorbeeld kantoren, zorginstellingen, onderwijs- en sportcomplexen, showrooms en andere bedrijfshuisvestigingen. Denk hierbij aan de juiste lichtinstallaties, datanetwerken, gebouwbeheersystemen, beveiligingssystemen en duurzame energie-oplossingen. Hiermee bied je als eigenaar of gebouwbeheerder de medewerkers en bezoekers een prettige omgeving om in te werken of te verblijven.

Renovatie

Elektrische installaties van vroeger zijn niet ontworpen voor de functies van nu en voldoen niet aan de eisen van onze huidige manier van leven en werken. Daarom is vernieuwing en uitbreiding noodzakelijk. Met de effectieve aanleg van elektrotechnische innovaties dragen we graag bij aan meer woon- of werkcomfort, aan het verhogen van de veiligheid en het rendement en aan verduurzaming en besparing.

Beheer & onderhoud

Voor een goede werking van elektrotechnische installaties is beheer, onderhoud en service van groot belang. Daarom bieden we verschillende mogelijkheden voor het beheer en onderhoud, variërend van een eenvoudig contract voor periodiek onderhoud tot het complete beheer. En als er toch een storing of calamiteit is, dan staan we zo snel mogelijk op de stoep en gaan niet weg voordat het probleem is opgelost.