diensten

BIM

Optimaal samenwerken met BIM

Als opdrachtgever ligt de focus bij nieuwbouw- of renovatieprojecten op efficiency, doorlooptijd, kosten en opbrengsten. Werken volgens de BIM-methodiek (Bouw Informatie Model) zorgt voor meer rendement, minder vertragingen en minder faalkosten. De methodiek gaat uit van een database en een driedimensionaal virtueel model, waar alle betrokken bedrijven tijdens een bouwproject aan werken.

Hoe werkt BIM?

Dankzij BIM zien de architect, de constructeur en de aannemer direct wat de invloed van ieders ontwerpvoorstel is op het geheel. Het model is altijd up-to-date voor alle partijen en slaat relevante informatie tijdens het gehele bouwproces op. Het project wordt als het ware eerst virtueel uitgevoerd, voordat het in het echt gerealiseerd worden. De beste BIM-resultaten worden behaald als alle ketenpartners optimaal samenwerken in één centraal model. Dankzij een goede samenwerking wordt de calculatietijd korter, worden faalkosten verminderd en is het uiteindelijke eindresultaat beter!

Waarom is BIM nodig?

In een traditioneel bouwproces maakt iedere partij een eigen plan, op basis van informatie van de andere partijen. Architecten-, ingenieurs- en installatieadviesbureaus werken in een vaste volgorde; de ene partij moet wachten op informatie van de andere partij. Eén van de grote nadelen is, dat latere wijzigingen in het ontwerp van partij A niet automatisch te zien zijn voor partij B. Waardoor het ontwerp van partij B gebaseerd kan zijn op verouderde tekeningen.

Samenwerken met een BIM-installatiebedrijf biedt veel voordelen:

Tekenwerk/modelleren

Bouw Informatie Modelering is de nieuwe manier van werken in de bouwwereld waarbij we niet meer 2D tekenen maar 3D-modelleren met Revit. In het bouwkundig 3D-model met alle bouwkundige onderdelen, modelleren wij onze elektrotechnische installaties. Hierdoor ontstaat er een compleet 3D-model met alle bouwkundige en installatietechnische onderdelen.

Dit 3D-model toont het bouwwerk in detail en maakt ook direct fouten of mogelijke problemen inzichtelijk, die voorheen pas veel later tijdens de bouw ontdekt zouden worden. Daardoor kan er efficiënter en betrouwbaarder gewerkt worden, kunnen we faalkosten voorkomen en de impact op het milieu verminderen. Bovendien sluiten verschillende processen van onze partners in de keten hierdoor beter op elkaar aan.

Projecten op efficiency, doorlooptijd, kosten en opbrengsten. Werken volgens de BIM-methodiek (Bouw Informatie Model) zorgt voor meer rendement, minder vertragingen en minder faalkosten. De methodiek gaat uit van een database en een driedimensionaal virtueel model, waar alle betrokken bedrijven tijdens een bouwproject aan werken.

Bouwteam

BIM verbetert op veel verschillende vlakken de samenwerking tussen partijen, met als belangrijke uitgangspunt dat we problemen signaleren voordat er kosten uit voort komen. Bij Linde Kroon geloven we in de BIM-samenwerkingsvorm die op openheid en vertrouwen gebaseerd is en waarbij we kennis delen in plaats van afschermen.

Daarom betrekken wij onze leveranciers en onderaannemers vanaf het vroegst mogelijke stadium bij de ontwikkeling van onze oplossingen. Dat werkt kostenbesparend en leidt bovendien vrijwel altijd tot een verkorting van de bouwtijd.

Prefab

Met onze intelligente prefab-oplossing; Preflex Spider is het maken van tijdrovende elektrische verbindingen, verleden tijd. Het volledig op maat gemaakte totaalsysteem bestaat uit voorbedrade flexibele Preflex buizen, die met lasdozen aan elkaar zijn gekoppeld.

Voor een standaard eengezinswoning levert werken met Preflex Spider een tijdsbesparing op tot wel 80%! Het systeem is makkelijk aan te leggen waardoor de kans op installatiefouten minimaal is. Bovendien is werken met Preflex Spider beter voor het milieu.  Er ontstaat er minder afval (geen snijverlies, knippen en strippen) en het materiaal is herbruikbaar.