branches

Renovatie

Elektrotechnische installaties voor renovatieprojecten

De manier waarop we tegenwoordig werken en leven met de daarbij behorende hulpmiddelen is in de loop van de jaren enorm veranderd. Dat betekent dat elektrische installaties van vroeger niet ontworpen zijn voor de functies van nu. Om ervoor te zorgen dat elektrische installaties voldoen aan de eisen van onze huidige manier van leven en werken is vernieuwing en uitbreiding noodzakelijk.

Toekomstbestendige elektrotechniek

Bij de renovatie van woningen en andere panden draait het om verbetering op verschillende gebieden. Denk aan het bieden van meer woon- of werkcomfort, aan het verhogen van de veiligheid en het rendement en aan verduurzaming en besparing. Wij dragen daar graag aan bij met de effectieve aanleg van elektrotechnische innovaties voor zowel klein- als grootschalige renovatieprojecten.

LEAN-samenwerken bij renovatieprojecten

Ook bij het uitvoeren van renovatieprojecten hechten we binnen Linde Kroon veel waarde aan samenwerking volgens de LEAN-methode, met als uitgangspunt dat slimmer bouwen begint bij een goede samenwerking. Want een goede samenwerking met aannemers, onderaannemers en met de mensen die het werk uitvoeren, leidt tot een betere planning, een kortere bouwperiode, minder verspillingen, meer betrokkenheid op de werkvloer en een beter resultaat voor alle partijen.

Meer informatie over renovatieprojecten

Wil je weten wat wij op het gebied van renovatieprojecten voor je kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op. Wij vertellen je graag meer over de mogelijkheden.